Hoe ziet jouw toekomst eruit?

Het kan geen toeval zijn. Binnen 1 week krijg ik vanuit twee heel verschillende invalshoeken inzicht in hoe de maatschappij zich ontwikkelt en wat dit voor ons als werkenden betekent.

Mijn oudste dochter had een Aardrijkskunde toets. Dat ging over beroepen en diensten. Mooi om te zien hoe het werk in de afgelopen eeuwen veranderd is. Rond 1800 werkten we vanuit de natuur. Rond 1900 hadden de banen zich veelal verschoven naar de industrie. En nu, in 2015, zijn de banen in Nederland veelal dienstverlenend.

Niks nieuws toch? Hoe gaat het zich echter de komende jaren verder ontwikkelen? Wat worden de topberoepen van onze kinderen (ook wel generatie Z genoemd)? Interessant om eens over na te denken.

Een paar dagen later was ik uitgenodigd bij een netwerkbijeenkomst. Daar kregen we inzicht in de maatschappelijke trends. Trendtoepasser Chantal Verweij vertelde in een enthousiasmerend verhaal hoe trends zich ontwikkelen en maakte daarbij de vertaalslag naar hoe je als ondernemer op deze trends kunt inspelen, om te voorkomen dat je op een gegeven moment buitenspel staat. Hoe ziet de toekomst er voor ons uit? Welke trends hebben welke invloed op de invulling van ons werk? En hoe kun je daar dan nu al op inspelen? Vragen waar ik niet zo direct het antwoord op heb, maar wel vragen die belangrijk zijn je met enige regelmaat te stellen. Want 1 ding wil je voorkomen, dat je niet inspringt op de maatschappelijke trends met het risico dat het leuke, boeiende werk dat je nu doet in de nabije toekomst niet meer bestaat.

Hoe die trends zich dan ook gaan ontwikkelen. Belangrijk is dus dat je als werkende (of dat nu in loondienst is of als zelfstandig ondernemer) de trends in de gaten houdt en je blijft afvragen ‘ wat betekent dit nu eigenlijk voor mijn werk?’. Hiermee zijn we eigenlijk allemaal ondernemer. Blijven mee veranderen is essentieel. Zoals Darwin al zei: het is niet de sterkste of intelligentste die overleeft, maar degene die zich het best weten aan te passen aan de verandering. En dat bevestigt maar weer dat je in je werk 1 zekerheid hebt en dat is dat het continue verandert.

Kun jij je een voorstelling maken hoe jouw werk er over tien jaar uitziet? Bestaat het nog in deze vorm of zal er een verschuglazen boliving plaats vinden? Bestaat je werk überhaupt nog? Ik heb het antwoord niet, maar dat het niet blijft zoals het nu is, is voor mij wel duidelijk. En dat maakt dat het belangrijk is bij deze vragen regelmatig stil te staan en vervolgens je koers erop af te stemmen. Laat de trend een richting zien die jou aanspreekt, zie je nieuwe kansen voor jouw werk of is het nu tijd om jouw werktoekomst bij te stellen?

Helaas, niemand heeft een glazen bol, maar door naar buiten te blijven kijken, niet alleen gefocust te zijn op je huidige werk en jezelf vragen te blijven stellen waarmee je kunt inspelen op de veranderingen, vergroot je de kans aanzienlijk om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt.